Ford Mustang GT
1990
5.0L, V8

(1998 - 2000)
- Boston & Denver -

 

Mustang1.tif (598012 bytes)
    

                                                               

Mustang2.tif (950306 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustang3.tif (387804 bytes)